Novinky e-mailom


Máte záujem o zasielanie informácií o zľavách a cenových akciách? Napíšte svoju e-mailovú adresu. Zadaním už zaregistrovanej adresy sa odhlásite z obderu noviniek.

Kontakt

0948 272 746
0948 030 656

info@greenprint.sk


Kontaktné údaje predávajúceho:
Green Print s.r.o., Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín, Slovenská Republika
IČO: 46587993, DIČ: 2023482010, IČ DPH: SK2023482010
Bankový účet Tatra banka, a. s., číslo: 2928873107 / 1100, IBAN: SK22 1100 0000 0029 2887 3107 SWIFT: TATRSKBX
Tel.: 043/ 5381 511, 0948 272 746, E‐mail: info@greenprint.sk

Prevádzka a sklad:
Green Print s.r.o. ‐ areál OVP, Oravická 617/20, 028 01 Trstená
Tel.: 043/ 5381 511, 0948 272 746, E‐mail: info@greenprint.sk

Adrese a kontakt predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet:
Green Print s.r.o. ‐ areál OVP, Oravická 617/20, 028 01 Trstená
Tel.: 043/ 5381 511, 0948 272 746, E‐mail: info@greenprint.sk

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B‐89, 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e‐mail: za@soi.sk
www.soi.sk
www.soi.sk/sk/Podavanie‐podnetov‐staznosti‐navrhov‐a‐ziadosti.soi

Podanie spotrebitelskeho podnetu:
www.spotrebitelskecentrum.sk/podanie

Alternatívne riešenie sporu online (RSO):
https://app.youstice.com/blox‐odr/generix/odr/sk/app2/_complaint_/cc/2156

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok